Jak wygląda

Montaż niecki basenowej?

Ze względu na nieskomplikowany, szybki i prosty sposób montażu,  baseny BASLUX nadają się idealnie do samodzielnego montażu.
Poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek, jak  należy dokonać posadowienia niecki.

UWAGA!

W przypadku terenów podmokłych lub występowania wód gruntowych, wokół basenu(w odległości ok. 0,5 m) należy wykonać opaskę drenażową. Rury drenarskie na całej długości muszą być otoczone 20 cm otoczką filtracyjną, np. z płukanego grubego żwiru, żużlu granulowanego lub keramzytu.

Na tym etapie prac należy również wyznaczyć miejsce i zrobić wykop na pomieszczenie filtracyjne czyli tzw. studzienkę (zgodnie z rysunkiem technicznym studzienki). Wykop na pomieszczenie filtracyjne powinien być nieco większy od wymiarów studzienki (ok. 10 cm większy z każdej strony). Zaleca się, aby pomieszczenie filtracyjne wykonane było w odległości minimum 60 cm od ściany basenu, optymalnym rozwiązaniem będzie umiejscowienie go w odległości 60-100 cm, z każdym kolejnym metrem urządzenie filtracyjne może tracić na swojej mocy, a co za tym idzie nie będzie prawidłowo spełniało swojej funkcji.

W przypadku wykopu na pomieszczenie filtracyjne wykonanie drenażu jest zawsze obowiązkowe, nawet pomimo nie występowania wód gruntowych.

Dodatakowe informacje

Aby zestaw filtracyjny spełniał jak najlepiej swoje zadanie, należy umieścić go w pobliżu basenu, najlepiej poniżej poziomu skimmera (wtedy pompa filtracyjna zostaje zalana samoczynnie). Zaleca się, aby filtr piaskowy znajdował się w wodoodpornym pomieszczeniu, tak aby nie dostała się tam wilgoć. Takie pomieszczenie można wykonać/wymurować również samodzielnie (w przygotowanym wcześniej wykopie). Należy jednak przy tym pamiętać, żeby tak przygotowana studzienka była całkowicie szczelna.

Firma BASLUX nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację studzienki !!!

UWAGI:

NIE WOLNO napełniać wodą basenu stojącego luzem bez obsypania, ponieważ ciśnienie jakie wywiera woda na jego ściany może spowodować rozerwanie konstrukcji!!!

Pusty basen może zostać uniesiony przez wody gruntowe, dlatego należy obsypać go mieszanką piachu z cementem, a zimą opróżnić basen o 10 cm poniżej poziomu dysz napływowych (jeżeli w basenie zamontowane są lampy, to 10 cm poniżej poziomu lamp). Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku musi pozostać minimum ½ wody w basenie!

NIE WOLNO zimą całkowicie opróżniać basenu z wody!!!